Wednesday, August 27, 2008

AKTA DNA ZALIM

Ramai yang tak tahu tentang akta DNA yang akan dibentangkan di parlimen. Bila meneliti rang undang undang ini (klik disini untuk baca rang undang undang itu), saya terkejut. Undang undang ini bercanggah dengan prinsip keadilan. Rakyat Malaysia harus menentang undang undang yang zalim ini. Undang undang ini akan digunakan untuk mensabitkan sesiapa sahaja sekalipun orang itu tak bersalah.

blog penarik beca telah senaraikan beberapa artikel yang kita pasti terkejut dengan akta ini.

Fasal 13 (7): Seseorang pegawai polis boleh menggunakan segala cara yang perlu bagi maksud mengambil atau membantu dalam pengambilan suatu sampel bukan intim daripada seseorang.

Fasal 24: Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, apa-apa maklumat daripada Bank Data DNA hendaklah diterima sebagai suatu bukti muktamad bagi identifikasi DNA dalam mana-mana prosiding dalam mana-mana mahkamah.

Fasal 25: Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan atau dibuat dalam mana-mana mahkamah terhadap -

(a) Menteri;

(b) Ketua Bank Data DNA;

(c) Timbalan Ketua Bank Data DNA;

(d) pegawai Bank Data DNA;

(e) seseorang pegawai perubatan kerajaan; atau

(f) seseorang ahli kimia,berkenaan apa-apa perbuatan, keabaian, keingkaran atau peninggalan yang dilakukan olehnya dengan suci hati dalam menjalankan kuasa, fungsi dan tanggungjawabnya di bawah Akta ini atas sifat yang sedemikian.

Maklumat lebih lanjut tentang akta ini, sila klik

Kuasa Polis Ambil DNA dipertikai