Wednesday, July 1, 2009

1 Malaysia: Rakyat didahulukan

Sebuah rumah rakyat dalam negeri Pahang (Negeri Perdana Menteri)