Wednesday, March 23, 2011

GABEM tambah satu lagi Produk untuk orang Melayu

Baca link di bawah (Klik)

Terbongkar - Rahim Tamby Chik salah seorang dalangnya

Rahim Tambi Chik - Pengerusi GABEM
Pengerusi GABEM hebat.. 5 tahun selepas dilantik menjadi Pengerusi berjaya mengeluarkan produk baru.. Video porno ahli politik. Tahniah. Rupanya orang melayu mengikut kaca mata Pengerusi Gabem hanya boleh dimajukan melalui pengeluaran video porno.

Gagasan Badan Ekonomi Melayu (GABEM) adalah sebuah entiti yang ditubuhkan oleh pucuk pimpinan negara untuk memperjuangkan pelaksanaan Agenda Ekonomi Melayu Bumiputera.

Penubuhan GABEM secara rasmi telah dilancarkan oleh YAB Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia pada 6 Jun 2006 (06-06-06) di Pusat Dagangan Dunia Putra(PWTC), Kuala Lumpur. Serentak dengan itu, YAB Perdana Menteri telah melantik YBhg. Tan Sri Rahim Tamby Chik, sebagai Pengerusi GABEM serta diikuti dengan perlantikan 24 Ahli Majlis Perundingan GABEM dan 24 Ahli Majlis Pemuafakatan GABEM.

GABEM ditubuhkan sebagai satu langkah parti pemerintah d untuk mencapai hasrat Kerajaan meningkat dan menambah lebih ramai lagi bilangan usahawan Bumiputera di bawah dasar Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera Generasi Baru(MPPB) agar kekayaan negara dapat dijana dan dinikmati secara adil dan saksama oleh semua kaum di negara ini. GABEM bekerjasama rapat dengan Kerajaan, GLC's, ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin Badan-badan Ekonomi Melayu, profesional dan para akademia Melayu untuk memajukan ekonomi bangsa.

YAB Perdana Menteri telah bersetuju supaya GABEM menumpukan kepada Lima Matlamat Utama GABEM berikut:

  1. Meningkatkan pemuafakatan di antara Badan-badan Ekonomi Melayu, GLC, pegawai-pegawai Kerajaan dan Badan-badan Swasta Melayu
  2. Meningkatkan Jihad Ekonomi Melayu dengan memberi penekanan kepada anjakan paradigma, penghijrahan minda dan perubahan sikap di kalangan usahawan Melayu.
  3. Meningkatkan penghayatan semangat Patriotisme Ekonomi Melayu.
  4. Mencegah dan membanteras Ketirisan.
  5. Memapankan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).
VISI

Melayu Berprestasi Tinggi Dalam Ekonomi

MISI

Memperkasa dan Memartabatkan Ekonomi Melayu Menuju Malaysia Maju 2020