Thursday, February 26, 2009

RAKYAT MENANGGUNG BIAWAK HIDUP!

Dewan Rakyat diberitahu, Kerajaan Malaysia menyewa kediaman Perdana Menteri (Sri Perdana) dan Kediaman Timbalan Perdana Menteri (Sri Satria) dari Putrajaya Holding

KEDIAMAN PERDANA MENTERI - SRI PERDANA

SEWA
RM 4.15 juta setahun
RM345, 833.33 sebulan
RM11,527.77 sehari

KOS PENYELENGGARAAN
RM1.89 juta setahun
RM158,051.40 sebulan
RM5,268.38 sehari

KEDIAMAN TIMBALAN PERDANA MENTERI - SRI SATRIA

SEWA
RM2.74 juta setahun
RM228,333.33 sebulan
RM7,611.11 sehari!

KOS PENYELENGGARAAN
RM1.13 juta setahun
RM94,156 sebulan
RM 3,138.53 sehari!

Ini bermakna, kerajaan menanggung RM27,545 sehari untuk membayar sewa dan menyelenggarakan kedua-dua istana pemimpin negara ini
Sewa & menyelenggarakeseluruhan hampir RM 10 Juta setahun (RM 9.91 juta)